Advies over kunstgras

Technologie & innovatie

Lees deze productadviezen om meer te weten te komen over onderwerpen die betrekking hebben op het gebruik van kunstgras.

Gasfading

De verkleuring van polyethyleen is een fenomeen dat zeer bekend is in de polymeerindustrie. Het wordt ook omschreven als vergeling, "pinking" of "gas fading". De kleurverandering van het materiaal is meestal een gevolg van het auto-oxidatie van de fenolische antioxidanten in het basispolymeer dat wordt gebruikt voor een product.

Deze fenolische antioxidanten worden door de producent toegevoegd aan de hars om het polymeer tijdens de verwerking en gebruik te beschermen en te stabiliseren. De kleurverandering van het polymeer is alleen van invloed op het uiterlijk en niet op de fysische eigenschappen van een product.

Er zijn verschillende oorzaken waarom polyethyleen verkleurt, waaronder een verkeerde verpakking of een onjuiste materiaalsamenstelling. Buitensporige niveaus van luchtverontreinigende stoffen, zoals stikstofoxide (NOx), zijn echter de grootste boosdoeners. De relatief hoge niveaus van NOx worden meestal veroorzaakt door uitlaatgassen, van bijvoorbeeld vorkheftrucks of door kachels in opslagloodsen.

De chemische reactie tussen atmosferische NOx (zelfs in lage concentraties) en fenolische antioxidanten in een polymeer veroorzaakt een verkleuring van geel tot rood. De kleur hangt af van de samenstelling van het polymeer. De ernst van de verkleuring neemt toe bij een toenemende blootstelling aan NOx en bij een toenemende concentratie van fenolische antioxidanten in het polymeer. Andere factoren die de ernst van de verkleuring beïnvloeden zijn het gebruik van titaandioxide (TiO2, gebruikt als wit pigment) en het gebruik van primaire additieven (hoge pH-waarde). Deze reacties kunnen optreden in polymeren in alle vormen, zoals pellets, vormdelen, folies, garens enz. "Pinking" is vooral zichtbaar in witte producten, vanwege de kleur en het gebruik van TiO2 als het pigment.

De chemische reactie is omkeerbaar en kan worden verwijderd door veranderingen in de omgevingsomstandigheden, door het materiaal bloot te stellen aan UV-licht (zonlicht). Dit betekent dat, in de meeste gevallen, de "pinking" van wit garen verdwijnt na de aanleg van een buitenveld. Wanneer kunstgras echter binnenshuis wordt gebruikt, kan de "pinking" vóór de aanleg worden verwijdert door het gras bloot te stellen aan zonlicht. Bovendien moet na de aanleg de blootstelling aan uitlaatgassen zo veel mogelijk worden vermeden.

LEES MEER

UV-stabiliteit

Het is algemeen bekend dat kunststoffen in het algemeen en polyolefinen in kunstgras gevoelig zijn voor degradatie wanneer blootgesteld aan zonlicht. Deze degradatie wordt fotodegradatie genoemd. Fotodegradatie is een proces dat in het algemeen resulteert in het afbreken van polymeerketens binnen het polymeer/product. Deze circulaire kettingreactie zal versnellen, tenzij stabilisatoren worden toegevoegd aan het polymeer. Fotodegradatie leidt uiteindelijk tot barstvorming, verkrijting, kleurveranderingen en verlies van fysische eigenschappen.

Met name de onzichtbare UV-straling in zonlicht is verantwoordelijk voor de fotodegradatie van polymeren. De UV-straling wordt gekenmerkt door zijn korte golflengten en maakt minder dan 5% deel uit van zonlicht. UV-straling wordt onderverdeeld in drie categorieën: UV-A, UV-B en UV-C. De UV-straling die het aardoppervlak bereikt bestaat voor meer dan 98% uit UV-A. Dit komt door omdat de UV-B en UV-C door de atmosferische ozonlaag worden geabsorbeerd. Hoewel UV-C volledig wordt geabsorbeerd, bereikt een klein deel van UV-B het aardoppervlak. Dit kleine gedeelte van de UV-B-straling is vergeleken met de UV-A zeer agressief met betrekking tot fotodegradatie vanwege haar zeer korte golflengten.

Om de UV-stabiliteit van de polymeren te testen, is openluchtblootstelling aan natuurlijke verwering een zeer realistische, maar ook zeer tijdrovende methode. Er zijn diverse testmethodes voor verwering ontwikkeld die kunstmatige lichtbronnen gebruiken om de testprocedures te versnellen. Deze testmethoden worden gebruikt voor het voorspellen van de UV-stabiliteit van een product gedurende een aantal jaren. In het algemeen zijn er drie soorten kunstmatige lichtbronnen voor verwering voor snellere verweringstests: UV-A, UV-B en Xenon. Het verband tussen het spectrum van deze lichtbronnen en zonlicht kan worden gevonden in de onderstaande tabel.

Lichtbron

Realisme ten opzichte van zonlicht

UV-A

Redelijke match van het zonnespectrum in het UV-gebied, maar niet voor de lange (zichtbare en infrarode) golflengten

UV-B

Kortere golflengten in vergelijking met UV-A. Het spectrum van deze lichtbron bevat ook korte golflengten die niet aanwezig zijn in de zonnestraling op het aardoppervlak. Deze golflengten zijn zeer agressief ten opzichte van polymeren.

Xenon

Xenon-licht stimuleert zonlicht het best. Indien correct toegepast kan de straling het effect van zonlicht dicht benaderen.

LEES MEER

Gebruik in de winter

Eén van de belangrijkste voordelen van kunstgras is dat het kan worden gebruikt in alle weersomstandigheden. Over het algemeen is dit laatste het geval, maar in extreme weersomstandigheden kan het voorkomen dat de speelkenmerken en veiligheid van kunstgras negatief worden beïnvloed.

Bestendigheid tegen lage temperatuur

De temperatuurbestendigheid van kunstgras is afhankelijk van het basismateriaal dat wordt gebruikt voor de kunstgrasvezels. Kunstgrasvezels van polypropyleen mogen niet worden gebruikt in weersomstandigheden onder 0 °C. In het algemeen zijn velden met rubberen invulling gemaakt van kunstgrasvezels van polyethyleen en dit basismateriaal maakt het mogelijk het veld te gebruiken in vriesweer tot -20 °C. De speelondergrond zal bij temperaturen onder nul echter harder worden dan gebruikelijk.

Sneeuw

In principe zijn sneeuw en ijs niet schadelijk voor een kunstgrasveld en het kan ook op natuurlijke wijze smelten. Er zijn echter een aantal speciale regels van toepassing voor het gebruik van het veld in besneeuwde omstandigheden. Velden met rubberen invulling ("infill") kunnen nog steeds worden bespeeld wanneer ze zijn bedekt met sneeuw, maar deze sneeuw zal door spelers in het veld worden gedrukt en bevriezen. Dit betekent dat het sneeuw er langer over zal doen om te smelten en in de tussentijd niet van het veld kan worden verwijderd. De sneeuw vormt namelijk een laag van ijs waarin de grasvezels zijn ingevroren. Elke poging om deze laag te verwijderen heeft als gevolg dat de vezels worden beschadigd. Het is mogelijk om de sneeuw van het veld te verwijderen voordat er wordt gespeeld, mits dit op de juiste wijze wordt gedaan. Het verwijderen van de sneeuw met een borstel of sneeuwschuiver kan de grasmat beschadigen. Als u de sneeuw wilt verwijderen met behulp van een sneeuwschuiver, zorg er dan voor dat deze is gemaakt van hout of plastic, of dat deze is voorzien van een rubberen strip om schade zoveel mogelijk te voorkomen. Het gebruik van een sneeuwblazer wordt aanbevolen aangezien dit deze vezels niet beschadigd. Denk eraan dat wanneer sneeuw wordt verwijderd van het veld er altijd wat vulmateriaal wordt mee verwijderd. Dit vulmateriaal moet zo snel mogelijk opnieuw worden aangebracht wanneer het weer dit toelaat.

IJzel en dooien

Een kunstgrasveld mag niet worden gebruik in ijzige omstandigheden of tijdens de dooi. IJs en soms ook dooi maken het veld glad en verhogen daarbij het risico op verwonding van de spelers. Spelen op ijzel kan ook de vezels beschadigen. Tijdens de dooi kan het zijn dat sommige delen van het veld zijn ontdooid terwijl andere delen nog steeds ijzig zijn. Wanneer de onderlaag is bevroren kan er stilstaand water op het veld staan. Spelen onder deze omstandigheden kan leiden tot vervorming van het veld en vervelende blessures. De speelondergrond is niet gelijk wanneer sommige delen zijn ontdooit en andere delen niet. Een speler kan zich hier niet op instellen en zodoende is het gevaarlijk om onder deze weersomstandigheden te spelen. Het veld mag alleen opnieuw worden gebruikt zodra de grond volledig is ontdooid.

LEES MEER

Kruip en uitzetten

Binnen een kunstgrassysteem zorgt de backing van het getufte tapijt voor stevigheid en dimensionale stabiliteit. Het speelt bovendien een belangrijke rol in de tuftbinding van kunstgrasvezels. De keuze voor de juiste backing is daarom essentieel voor lange termijn prestaties en duurzaamheid.

Een bekend probleem in kunstgrassystemen is het uitzetten van het veld of "line dancing". Onder invloed van voortdurende spanning begint de backing langzaam en blijvend te vervormen en begint het tapijt uit te rekken. Dit effect wordt veroorzaakt door viscoelastische kruip in de backing.

Kruip is een verschijnsel dat zich voordoet in viscoelastische materialen zoals polypropyleen en polyethyleen. Het is gedefinieerd als de tendens van een vast materiaal om langzaam en blijvend te vervormen onder de invloed van spanning.

Omstandigheden die de kans op kruip in een kunstgrassysteem verhogen zijn onder meer:

  • Lage wrijvingscoëfficiënt tussen tapijt en sub-onderlaag
  • Groot verschil in hoogte tussen het midden en de zijden van het veld

Om kruip in een kunstgrassysteem zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk een backing te kiezen die voldoet aan de behoeften van de toepassing. Een veld dat intensief wordt gebruikt met krachtige spelerbewegingen en hoge impact, bijvoorbeeld rugby, heeft een backing nodig met een zeer hoge dimensionale stabiliteit en zodoende kruipbestendig. Een zeer goede optie voor deze toepassing is een backing met een laag van glaslinnen. De laag glaslinnen biedt een enorme toename in dimensionale stabiliteit, aangezien het niet gevoelig is voor de effecten van kruip. Andere backings met verhoogde dimensionale stabiliteit t.o.v. gewone weefsels zijn backings met meerdere lagen en backings die gebruik maken van polyester.

De keuze van een geschikte backing is opnieuw afhankelijk van de toepassing en de combinatie met andere systeemcomponenten. Alles draait om het vinden van een evenwicht tussen de behoeften.

LEES MEER

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt hebben over deze adviezen.

Neem contact met ons op

Voor meer informatie of indien u vragen hebt over TenCate Grass kunt u contact met ons opnemen.

Contactformulier

Wij gebruiken cookies voor onze social media, analytics, gepersonaliseerde content en advertenties (inclusief websites van derden). Door op ‘Accepteren’ te klikken of verder te klikken naar onze website stemt u in met het gebruiken en delen van uw data met onze partners. Indien u meer wilt weten over ons gebruik van de cookies, onze partners of hoe u uw toestemming intrekt, zie onze Cookie Notice.